HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO "MARTA 2"
 

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: "Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022r."OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI

HUTA SZKŁA „MARTA 2”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


(SPÓŁKA PRZEJMUJACA)


15 listopada 2021

Zarząd Spółki HUTA SZKŁA MARTA 2 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie (22 - 100), przy ul. Jagiellońskiej 64, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155731, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 15.11.2021 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek o treści jak w załączniku. Plan połączenia udostępniony jest bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek o domenie www.phcyrus.pl oraz www.marta2.pl Mając na uwadze powyższe Zarząd spółki niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, przyjęty Plan Połączenia, wskazanych powyżej spółek, wraz z jego załącznikami, wskazując jednocześnie, iż będzie on dostępny nieprzerwanie, na wskazanych powyżej stronach internetowych, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Dokument do pobrania – Plan połączeniaHuta Szkła „Marta 2” powstała na początku w 1996 roku w oparciu o polski kapitał prywatny. Została powołana do życia przez ludzi, ogarniętych pasją tworzenia.  H.S. „Marta 2” od samego początku nastawiona była na produkcję wysokiej jakości wyrobów z bezbarwnego szkła sodowego, wykonywanych metodą ręcznego formowania.  Wyroby te odznaczają się wysokimi parametrami wzornictwa jak i starannością wykonania.

Nasza kadra hutników rękodzielników to prawdziwi artyści w swoim fachu a ich umiejętności zostały docenione przez  klientów na wszystkich kontynentach. Nasze kieliszki zdobią stół  Króla Hiszpanii Juana Carlosa, a inne wyroby zostały podarowane  małżonce Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Pani Hillary Clinton oraz Panu Prezydentowi  Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandrowi  Kwaśniewskiemu.


Ta strona nie wykorzystuje żadnych plików "cookies", nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych.

Copyright © HS MARTA 2   1996 - 2024